קו חם עבור חיילים 24/6

שקיפות

מסמכי העמותה

אישורים ומסמכים

אישור ניהול פנקסי
חשבונות 2023

אישור
ניהול תקין

אישור
ניהול ספרים

טופס
46

מחזקים ומעצימים את החיילים בכל מקום.

עגלת קניות